Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych w Białymstoku "INKOM"

Kompleksowa obsługa inwestycji

Doświadczona kadra inżynierska

Projektowanie wielu typów instalacji

Profesjonalne opracowania i dokumentacja

O firmie

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" powstało w 1991 roku w Białymstoku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przedmiotem działalności firmy jest kompleksowa obsługa inwestycji w zakresie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Specjalnością firmy jest projektowanie inwestycji z zakresu obiektów ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, gospodarki cieplnej, użyteczności publicznej , budownictwa mieszkaniowego, budownictwa ogólnego i zakładów przemysłowych. Naszym głównym atutem jest doświadczona kadra inżynierska, która wykorzystując wiedzę techniczną ma świadomość, że od jej pracy zależą nie tylko rozwiązania techniczne, ale także koszty inwestycji.

Trzon firmy stanowią projektanci w branży sanitarnej, elektrycznej i drogowej. Oprócz pracowników etatowych, dla potrzeb dużych opracowań specjalistycznych, firma współpracuje również z zespołem specjalistów, rzeczoznawców, architektów, konstruktorów, technologów, geodetów i geologów, angażując ich do poszczególnych zadań. Prowadzimy także wieloletnią obsługę Pracowni Architektonicznych na terenie całego kraju, w zakresie opracowań dokumentacji instalacji sanitarnych , instalacji elektrycznych i niskoprądowych oraz opracowań drogowych.

Doświadczenie projektantów, nowoczesny sprzęt komputerowy oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwala na realizację dokumentacji projektowej na wysokim poziomie.

Sieci

- kanalizacyjne
- wodociągowe
- cieplne
- gazowe
- energetyczne

Instalacje


- wodociągowe
- c.o.
- gazowe
- wentylacyjne
- klimatyzacyjne
- technologiczne
- elektryczne

Inne


- węzły cieplne
- kotłownie przemysłowe
- oczyszczalnie ścieków
- stacje uzdatniania wody
- budownictwo ogólne i przemysłowe
- drogi i ukształtowanie terenu

Specjalność firmy

Projektowanie inwestycji z zakresu obiektów ochrony środowiska, gospodarki komunalnej, gospodarki cieplnej, użyteczności publicznej , budownictwa mieszkaniowego, budownictwa ogólnego i zakładów przemysłowych.